En EspaƱol
Click on the category to view the groups.

Anthias - SegrestFarms Small Animal Wholesale and Saltwater Fish Wholesale - Segrest Farms

Anthias    Common Name Scientific Name
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Female Sri Lanka Sml                                Lyretail Anthias Female Sri Lanka Sml Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Female Sri Lanka Lrg                                Lyretail Anthias Female Sri Lanka Lrg Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias pleurotaenia Orange Square Anthias Female Med                                   Orange Square Anthias Female Med Pseudanthias pleurotaenia
Pseudanthias pleurotaenia Square Anthias Male Xlg                                       Square Anthias Male Xlg Pseudanthias pleurotaenia
Pseudanthias parvirostris Sunset Anthias Male Sml                                       Sunset Anthias Male Sml Pseudanthias parvirostris
Pseudanthias parvirostris Sunset Anthias Male Lrg                                       Sunset Anthias Male Lrg Pseudanthias parvirostris
Pseudanthias kashiwae Red Fairy Anthias Male Med                                      Red Fairy Anthias Male Med Pseudanthias kashiwae
Pseudanthias bimaculatus Twin Spot Anthias Female Sml                                     Twin Spot Anthias Female Sml Pseudanthias bimaculatus
Pseudanthias pulcherrimus Resplendent Anthias Med                                       Resplendent Anthias Med Pseudanthias pulcherrimus
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Male Sri Lanka Sml                                 Lyretail Anthias Male Sri Lanka Sml Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Male Sri Lanka Med                                 Lyretail Anthias Male Sri Lanka Med Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Male Sri Lanka Lrg                                 Lyretail Anthias Male Sri Lanka Lrg Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias pascalus Purple Queen Anthias Australia Lrg                                  Purple Queen Anthias Australia Lrg Pseudanthias pascalus
Pseudanthias leucozonus White Bar Anthias Med                                        White Bar Anthias Med Pseudanthias leucozonus
Pseudanthias ignitus Flame Anthias Med                                          Flame Anthias Med Pseudanthias ignitus
Rabaulichthys squirei Coral Sea Sailfin Anthias Med                                    Coral Sea Sailfin Anthias Med Rabaulichthys squirei
Pseudanthias ventralis Longfin Ventralis Anthias Female Sml                                 Longfin Ventralis Anthias Female Sml Pseudanthias ventralis
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Female Africa Med                                  Lyretail Anthias Female Africa Med Pseudanthias squamipinnis
Mirolabrichthys dispar Dispar Anthias Sri Lanka Sml                                     Dispar Anthias Sri Lanka Sml Mirolabrichthys dispar
Mirolabrichthys dispar Dispar Anthias Sri Lanka Sml                                     Dispar Anthias Sri Lanka Sml Mirolabrichthys dispar
Mirolabrichthys dispar Dispar Anthias Sri Lanka Med                                     Dispar Anthias Sri Lanka Med Mirolabrichthys dispar
Pseudanthias engelhardi Orangebar Anthias Med                                        Orangebar Anthias Med Pseudanthias engelhardi
Pseudanthias engelhardi Orangebar Anthias Lrg                                        Orangebar Anthias Lrg Pseudanthias engelhardi
Serranocirrhitus latus Sunburst Anthias Fiji Sml                                      Sunburst Anthias Fiji Sml Serranocirrhitus latus
Serranocirrhitus latus Sunburst Anthias Fiji Med                                      Sunburst Anthias Fiji Med Serranocirrhitus latus
Pseudanthias pascalus Purple Queen Anthias Fiji Sml                                    Purple Queen Anthias Fiji Sml Pseudanthias pascalus
Pseudanthias pascalus Purple Queen Anthias Fiji Med                                    Purple Queen Anthias Fiji Med Pseudanthias pascalus
Pseudanthias tuka Yellowstripe Tuka Anthias Bali Sml                                  Yellowstripe Tuka Anthias Bali Sml Pseudanthias tuka
Pseudanthias pascalus Purple Queen Anthias Bali Sml                                    Purple Queen Anthias Bali Sml Pseudanthias pascalus
Rabaulichthys altipinnis Sailfin Anthias Med                                         Sailfin Anthias Med Rabaulichthys altipinnis
Pseudanthias pulcherrimus Resplendent Anthias Sml                                       Resplendent Anthias Sml Pseudanthias pulcherrimus
Sunburst Anthias Med Serranocirrhitus latus
Anthias bimaculatus Twinspot Anthias Male Med                                      Twinspot Anthias Male Med Anthias bimaculatus
Nemanthias carberryi Carberry Anthias Med                                         Carberry Anthias Med Nemanthias carberryi
Luzonichthys whitleyi Whitleys Pygmy Anthias Sml                                     Whitley's Pygmy Anthias Sml Luzonichthys whitleyi
Rabaulichthys cf suzuki Sailfin Anthias Med                                         Sailfin Anthias Med Rabaulichthys cf suzuki
Pseudanthias bicolor Thompsons Fairy Bass Sml                                      Thompson's Fairy Bass Sml Pseudanthias bicolor
Australian Anthias Sml Callanthias australis
Pseudanthias bartlettorum Bartletts Anthias Lrg                                        Bartlett's Anthias Lrg Pseudanthias bartlettorum
Pseudanthias bartlettorum Bartletts Anthias Med                                        Bartlett's Anthias Med Pseudanthias bartlettorum
Pseudanthias bartlettorum Bartletts Anthias Sml                                        Bartlett's Anthias Sml Pseudanthias bartlettorum
Pseudanthias sp Blood Spot Anthias Med                                        Blood Spot Anthias Med Pseudanthias sp
Blue Eye Anthias Med Pseudanthias truncatus
Blue Eye Anthias Sml Pseudanthias truncatus
Odontanthias borbonius Borbonius Anthias Med                                        Borbonius Anthias Med Odontanthias borbonius
Odontanthias borbonius Borbonius Anthias Sml                                        Borbonius Anthias Sml Odontanthias borbonius
Nemanthias carberryi Carberry Anthias Lrg                                         Carberry Anthias Lrg Nemanthias carberryi
Nemanthias carberryi Carberry Anthias Med                                         Carberry Anthias Med Nemanthias carberryi
Nemanthias carberryi Carberry Anthias Sml                                         Carberry Anthias Sml Nemanthias carberryi
Pseudanthias carlsoni Carlsoni Anthias Male Med                                      Carlsoni Anthias Male Med Pseudanthias carlsoni
Carlsoni Anthias Male Sml Pseudanthias carlsoni
Dispar Anthias Lrg Mirolabrichthys dispar
Dispar Anthias Med Mirolabrichthys dispar
Dispar Anthias Sml Mirolabrichthys dispar
Evansi Anthias Lrg Pseudanthias evansi
Evansi Anthias Med Pseudanthias evansi
Evansi Anthias Sml Pseudanthias evansi
Flame Anthias Male Lrg Pseudanthias ignitus
Flame Anthias Male Med Pseudanthias ignitus
Flame Anthias Male Sml Pseudanthias ignitus
Mirolabrichthys ignitus Flame Anthias Pair Med                                        Flame Anthias Pair Med Mirolabrichthys ignitus
Mirolabrichthys ignitus Flame Anthias Pair Sml                                        Flame Anthias Pair Sml Mirolabrichthys ignitus
Serranocirrhitus latus Hawk Anthias                                             Hawk Anthias Serranocirrhitus latus
Pseudanthias hutomoi Hutomoi Anthias Lrg                                         Hutomoi Anthias Lrg Pseudanthias hutomoi
Pseudanthias hutomoi Hutomoi Anthias Med                                         Hutomoi Anthias Med Pseudanthias hutomoi
Pseudanthias hutomoi Hutomoi Anthias Sml                                         Hutomoi Anthias Sml Pseudanthias hutomoi
Pseudoanthias taira Japanese Fairy Anthias Sml                                      Japanese Fairy Anthias Sml Pseudoanthias taira
Pseudanthias ventralis Longfin Ventralis Anthias                                      Longfin Ventralis Anthias Pseudanthias ventralis
Pseudanthias lunulatus Lunula Anthias Female Med                                      Lunula Anthias Female Med Pseudanthias lunulatus
Pseudanthias lunulatus Lunula Anthias Med                                          Lunula Anthias Med Pseudanthias lunulatus
Pseudanthias lunulatus Lunula Anthias Sml                                          Lunula Anthias Sml Pseudanthias lunulatus
Pseudanthias luzonensis Luzon Anthias Lrg                                          Luzon Anthias Lrg Pseudanthias luzonensis
Pseudanthias luzonensis Luzon Anthias Med                                          Luzon Anthias Med Pseudanthias luzonensis
Lyretail Anthias Female Med Pseudanthias squamipinnis
Lyretail Anthias Female Sml Pseudanthias squamipinnis
Lyretail Anthias Female Sri Lanka Med Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Male Fiji Med                                    Lyretail Anthias Male Fiji Med Pseudanthias squamipinnis
Lyretail Anthias Male Med Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Male Sml                                      Lyretail Anthias Male Sml Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Med                                         Lyretail Anthias Med Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias squamipinnis Lyretail Anthias Sml                                         Lyretail Anthias Sml Pseudanthias squamipinnis
Pseudanthias pleurotaenia Orange Square Anthias Female Lrg                                   Orange Square Anthias Female Lrg Pseudanthias pleurotaenia
Pseudanthias pleurotaenia Orange Square Anthias Female Med                                   Orange Square Anthias Female Med Pseudanthias pleurotaenia
Pseudanthias pleurotaenia Orange Square Anthias Female Sml                                   Orange Square Anthias Female Sml Pseudanthias pleurotaenia
Orange Stripe Anthias Lrg Pseudanthias pleurotaenia
Orange Stripe Anthias Med Pseudanthias pleurotaenia
Orange Stripe Anthias Sml Pseudanthias pleurotaenia
Pictilis Anthias Female Med Pseudanthias pictilis
Pictilis Anthias Female Sml Pseudanthias pictilis
Pictilis Anthias Male Med Pseudanthias pictilis
Pink Anthias Lrg Pseudanthias spp.
Pink Anthias Med Pseudanthias spp.
Pink Anthias Red Sea Lrg Pseudanthias squamipinnis
Pink Anthias Red Sea Med Pseudanthias squamipinnis
Pink Anthias Red Sea Sml Pseudanthias squamipinnis
Pink Anthias Sml Pseudanthias spp.
Pseudanthias smithvanizi Princess Anthias Med                                         Princess Anthias Med Pseudanthias smithvanizi
Princess Anthias Sml Pseudanthias smithvanizi
Pseudanthias pascalus Purple Queen Anthias Lrg                                       Purple Queen Anthias Lrg Pseudanthias pascalus
Pseudanthias pascalus Purple Queen Anthias Med                                       Purple Queen Anthias Med Pseudanthias pascalus
Purple Queen Anthias Sml Pseudanthias pascalus
Pseudanthias pascalus Purple Queen Anthias Tny                                       Purple Queen Anthias Tny Pseudanthias pascalus
Pseudanthias randalli Randalls Anthias Lrg                                        Randall's Anthias Lrg Pseudanthias randalli
Pseudanthias randalli Randalls Anthias Male Med                                      Randall's Anthias Male Med Pseudanthias randalli
Randall's Anthias Male Sml Pseudanthias randalli
Pseudanthias randalli Randalls Anthias Med                                        Randall's Anthias Med Pseudanthias randalli
Pseudanthias randalli Randalls Anthias Sml                                        Randall's Anthias Sml Pseudanthias randalli
Pseudanthias cooperi Red Bar Anthias Australia Med                                    Red Bar Anthias Australia Med Pseudanthias cooperi
Red Bar Anthias Med Pseudanthias cooperi
Red Belted Anthias Lrg Pseudanthias rubrizonatus
Red Belted Anthias Med Pseudanthias rubrizonatus
Red Belted Anthias Sml Pseudanthias rubrizonatus
Pseudanthias kashiwae Red Fairy Anthias Male Med                                      Red Fairy Anthias Male Med Pseudanthias kashiwae
Pseudanthias kashiwae Red Fairy Anthias Male Sml                                      Red Fairy Anthias Male Sml Pseudanthias kashiwae
Pseudanthias kashiwae Red Fairy Anthias Med                                        Red Fairy Anthias Med Pseudanthias kashiwae
Red Saddle Anthias Med Pseudanthias flavoguttatus
Pseudanthias flavoguttatus Red Saddle Anthias Sml                                        Red Saddle Anthias Sml Pseudanthias flavoguttatus
Redcheek Anthias Lrg Pseudanthias huchti
Pseudanthias huchtii Redcheek Anthias Male Med                                      Redcheek Anthias Male Med Pseudanthias huchtii
Redcheek Anthias Med Pseudanthias huchti
Redcheek Anthias Sml Pseudanthias huchti
Pseudanthias fasciatus Redstripe Anthias Med                                        Redstripe Anthias Med Pseudanthias fasciatus
Pseudanthias pulcherrimus Resplendent Anthias Med                                       Resplendent Anthias Med Pseudanthias pulcherrimus
Paranthias colonus Ruby Anthias Lrg                                           Ruby Anthias Lrg Paranthias colonus
Paranthias colonus Ruby Anthias Med                                           Ruby Anthias Med Paranthias colonus
Paranthias colonus Ruby Anthias Sml                                           Ruby Anthias Sml Paranthias colonus
Rabaulichthys cf suzuki Sailfin Anthias Med                                         Sailfin Anthias Med Rabaulichthys cf suzuki
Earlei luzonichthys Splitfin Anthias Vanuatu Med                                     Splitfin Anthias Vanuatu Med Earlei luzonichthys
Earlei luzonichthys Splitfin Anthias Vanuatu Sml                                     Splitfin Anthias Vanuatu Sml Earlei luzonichthys
Pseudanthias pleurotaenia Square Anthias Lrg                                          Square Anthias Lrg Pseudanthias pleurotaenia
Pseudanthias pleurotaenia Square Anthias Male Lrg                                       Square Anthias Male Lrg Pseudanthias pleurotaenia
Pseudanthias pleurotaenia Square Anthias Male Med                                       Square Anthias Male Med Pseudanthias pleurotaenia
Square Anthias Med Pseudanthias pleurotaenia
Square Anthias Sml Pseudanthias pleurotaenia
Stocky Anthias Male Lrg Pseudanthias hypselosoma
Stocky Anthias Male Med Pseudanthias hypselosoma
Stocky Anthias Male Sml Pseudanthias hypselosoma
Sunburst Anthias Lrg Serranocirrhitus latus
Sunburst Anthias Med Serranocirrhitus latus
Sunburst Anthias Sml Serranocirrhitus latus
Pseudanthias parvirostris Sunset Anthias Lrg                                          Sunset Anthias Lrg Pseudanthias parvirostris
Pseudanthias parvirostris Sunset Anthias Male Med                                       Sunset Anthias Male Med Pseudanthias parvirostris
Pseudanthias parvirostris Sunset Anthias Med                                          Sunset Anthias Med Pseudanthias parvirostris
Pseudanthias parvirostris Sunset Anthias Sml                                          Sunset Anthias Sml Pseudanthias parvirostris
Pseudanthias bicolor Thompsons Fairy Bass Lrg                                      Thompson's Fairy Bass Lrg Pseudanthias bicolor
Pseudanthias bicolor Thompsons Fairy Bass Med                                      Thompson's Fairy Bass Med Pseudanthias bicolor
Pseudanthias bicolor Thompsons Fairy Bass Sml                                      Thompson's Fairy Bass Sml Pseudanthias bicolor
Tiger Queen Anthias Lrg Pseudanthias lori
Tiger Queen Anthias Med Pseudanthias lori
Tiger Queen Anthias Sml Pseudanthias lori
Pseudanthias kashiwae Tricolor Anthias Med                                         Tricolor Anthias Med Pseudanthias kashiwae
Pseudanthias bimaculatus Twin Spot Anthias Female Med                                     Twin Spot Anthias Female Med Pseudanthias bimaculatus
Anthias bimaculatus Twinspot Anthias Male Med                                      Twinspot Anthias Male Med Anthias bimaculatus
Pseudanthias ventralis Ventralis Anthias Australia Sml                                   Ventralis Anthias Australia Sml Pseudanthias ventralis
Pseudanthias ventralis Ventralis Anthias Female Vanuatu Sml                                 Ventralis Anthias Female Vanuatu Sml Pseudanthias ventralis
Luzonichthys waitei Waites Magenta Splitfin Anthias Med                                 Waite's Magenta Splitfin Anthias Med Luzonichthys waitei
Luzonichthys waitei Waites Magenta Splitfin Anthias Sml                                 Waite's Magenta Splitfin Anthias Sml Luzonichthys waitei
Luzonichthys whitleyi Whitleys Pygmy Anthias Sml                                     Whitley's Pygmy Anthias Sml Luzonichthys whitleyi
Yellowstripe Tuka Anthias Lrg Pseudanthias tuka
Yellowstripe Tuka Anthias Med Pseudanthias tuka
Yellowstripe Tuka Anthias Sml Pseudanthias tuka

Image Available
No image Available